TRUCK OCH SÄKERHETSUTBILDNINGAR FÖR FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER

VI ERBJUDER

Professionella truck- och säkerhetsutbildningar i trivsamma lokaler placerade i Stockholm
Truckförare Utbildning

När du går en truckutbildning hos Nordströms Truckutbildning AB sker alla praktiska övningar med moderna och aktuella truckar av samma slag som du kommer att använda i arbetslivet.

Mobila Arbetsplattformar

Kursen följer den svenska standarden SS-ISO 18878: 2004 och det som regleras i AFS 2006:06, 29§, och Liftläroplanen (LLP) framtagen av Arbetsmiljöverket, branschorganisationer samt berörda utbildningsföretag.

Utbildning i fallskydd

Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar där fallrisk föreligger är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.

Kranutbildning

Inom kran kan vi erbjuda utbildning enligt SS-ISO 9926-1 och lastkoppling enligt SS ISO 23853:2006. Tidsåtgång är 1 1/2 dagar. Utbildningen ger behörighet till krantyp A-F och manövrering 1-2

Ansvarsutbildning för arbetsledare

Det är arbetsgivarens ansvar att tjänstemän och arbetsledare har de kunskaper som behövs, och vet vad som måste iakttas, för att säkerställa riskfri användning av maskiner och andra tekniska anordningar. Ett faktum som inte alla arbetsgivare och arbetsledare är medvetna om.

Heta Arbeten Certifiering

Det är obligatoriskt att de som hanterar Heta arbeten måste ha utbildning och certifikat samt följa de säkerhetsregler och rutiner som finns. Normalt är certifikatet ett krav från försäkringsbolagen för att utföra Heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser.

Härdplastutbildning

Härdplastutbildning behövs för alla företag och/eller personer som kommer i kontakt med härdplaster i sitt arbete samt chefer inom verksamheter med härdplaster. Utbildningen, som är en halvdag, utgår från att tydliggöra de lagar och regler som gäller för hantering och arbete med härdplaster. Denna utbildning uppfyller de krav som ställs enligt AFS 2014:43 37 e§.

HLR med hjärtstartare

Certifierad utbildning i HLR-vuxen samt i AED-hjärtstartare. Inom utbildningens ramar kommer även övergripande information gällande HLR-barn, HLR vid drunkningstillbud samt luftvägsstopp att ges. Utbildningen ger certifikat baserat på de krav och riktlinjer som finns sedan 2011.

Säker hantering – biogas bilar

Hantering av fordon drivna med fordonsgas CNG/Metan. Utbildningen är baserad på BilSwedens branschpraxis för hantering av gasdrivna fordon som beskrivs i handboken ”Hantering av fordon drivna med fordonsgas CNG/Metan”.

Säker hantering – elbilar

Hantering av el och hybrid med fordon med högvoltssystem. Utbildningen är baserad på BilSwedens branschpraxis för hantering av el och hybrid fordon som beskrivs i handboken ”Säker hantering av fordon med högvoltssystem”.

OM NORDSTRÖMS

Sven-Erik Nordström startade sin utbildning av truckförare för ca 20 år sedan under namnet Nordström Consulting. Under dessa år har han utbildat ett stort antal truckförare till olika uppdragsgivare som består av företag, privatpersoner och organisationer där man framför truck av något slag. Han brukar säga att alla kan "köra truck", men det är inte alla som kan "arbeta" med maskinen. Trucken är det arbetsredskap som orsakar flest arbetsolyckor, och därför är det mycket viktigt för säkerheten i företagen, säkerheten för arbetskamraterna samt säkerheten för sin egen person att man vid en truckförarutbildning kommer underfund med om man är lämplig att framföra truck.  Efter ett långt arbetsliv har Sven-Erik bestämt sig att gå i pension. Education Group Business Training med Andrew Crowson och Mathias Pettersson kommer att ta över och driva företaget vidare, med samma engagemang, kvalité och energi som präglat företaget i Sven-Eriks regi. Samarbetet med Education Group Business Training innebär att Nordströms kommer att kunna erbjuda fler utbildningar av hög kvalité.

Har du tappat bort ditt truckkort, liftkort eller annat utbildningsintyg?

REFERENSER

KONTAKTA OSS

Om du vill veta mer om kursinnehåll, lediga kursplatser etc